เกี่ยวกับเรา

นโยบายด้านความปลอดภัย

ISO 14001 : 2015

การจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

23 ธันวาคม 2010

สถานีหลักก๊าซธรรมชาติเอกชนสาขาถนนกิ่งแก้ว

ได้รับการรับรองโดยระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ISO 14001 : 2015 จาก ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์
[United Registrar of System (URS)]


ISO 45001 : 2018

การจัดการ

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

สถานีหลักก๊าซธรรมชาติเอกชน

สาขาถนนกิ่งแก้วได้รับการรับรอง
โดยระบบการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ISO 45001 : 2018
จาก ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์
[UnitedRegistrar of System (URS)]

บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด