บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พลังงานและลอจิสติกส์

วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2005 เพื่อจัดสรรผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติอุปกรณ์และบริการด้าน EPC มาตรฐานสูงสุด แก่อุตสาหกรรมพลังงานของไทย ด้วยความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ของการส่งเสริม ให้ไทยเป็นผู้มีบทบาทด้านการพลังงานระดับโลกของเรา เราจึงได้สร้างขีดความสามารถของการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ด้านพลังงานที่หลากหลายระดับแนวหน้าของประเทศปัจจุบันส่วนปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติของเราประกอบด้วยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักของเอกชน ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติอัด หรือ CNG (compressed natural gas) เป็นของบริษัทเอง โดยมีขีดความสามารถการผลิตมากกว่า 750 เมตริกตันต่อวัน และมีฟลีตรถพ่วงขนส่งให้บริการด้านลอจิสติกส์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงครอบคลุมทั่วประเทศรวม 16 ฟลีตด้วยกัน
ทั้งนี้บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ได้แตกขยายกิจการนอกเหนือจากการผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ โรงเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น และการผลิตพลังงานโซลาร์

เหตุการณ์สำคัญของบริษัท
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ทีมบริหาร
รางวัลและใบรับรองคุณภาพ
นโยบายความปลอดภัย

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (PMS)

ปี 2009 วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น เปิดสถานีก๊าซธรรมชาติหลักของเอกชนบนถนนกิ่งแก้วใกล้กับท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ
บริษัทเป็นเจ้าของ และเปิดดำเนินการสถานีหลักซึ่งได้รับการออกแบบ โดยวิศวกรของเราภายใต้สัญญาระยะยาวกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลอจิสติกส์
โซลาร์ฟาร์ม
สถานีพลังงานที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์สมัยใหม่
EPC (เอ็นจิเนียริ่ง)

สมัครงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

..

บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด