เหตุการณ์สำคัญของบริษัท

บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2015

วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมทุนกับคู่ค้าด้านลอจิสติกส์ที่ยาวนาน คือ
บริษัท วีรยา ออยล์ กรุ๊ป จัดตั้งถังกักเก็บน้ำมันปิโตรเลียม
ในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบัน วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ให้บริการด้านก๊าซธรรมชาติ, ปิโตรเลียม
และพลังงานโซลาร์ และเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ซึ่งมีความหลากหลายระดับแนวหน้ารายหนึ่งของประเทศไทย

2014

การลงทุนของ วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ในด้านพลังงานโซลาร์เริ่มออกผลแล้ว และเราเริ่มแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย แผงโซลาร์บนหลังคาของสถานีบริการ ปตท. และสถานีหลัก คือ การบูรณาการกิจการพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญกับส่วนปฏิบัติการดั้งเดิมของวินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น เป็นครั้งแรก

2011

วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น เปิดสถานีบริการขนาดใหญ่แห่งที่สอง
(ขนาดพื้นที่ 32,000 ตร.ม.) ในส่วนปฏิบัติการที่แหลมฉบัง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทบางจากปิโตรเลียม เพื่อเปิดสถานีบริการรถบรรทุกแห่งแรกในประเทศไทยของบางจาก

2009

วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น พัฒนาขีดความสามารถด้านลอจิสติกส์ CNG ที่ไม่ได้อยู่ตามแนวท่อเพิ่มเติมด้วยฟลีตรถขนส่งของบริษัท ภายใต้สัญญาระยะยาวกับ ปตท. ไม่นานฟลีตขนส่งดังกล่าวก็กลายเป็นผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ของ CNG บนบกขนาดใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการด้านลอจิสติกส์ของ CNG ซึ่งมีความยืดหยุ่นในราคาที่รับได้ครอบคลุมทั่วทุกมุมของประเทศไทย ปีเดียวกันนี้ วินเนอร์ยี่ ได้เริ่มย่างก้าวสำคัญครั้งแรกด้วยการแตกขยายกิจการนอกเหนือจากก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทได้เปิดสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่แห่งแรก (พื้นที่ขนาด 21,000 ตร.ม.) อยู่ใกล้กับสถานีหลักของเราสถานีแห่งนี้ มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการค้า โดยจัดสรรน้ำมันปิโตรเลียม,ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ CNG โดยได้รับอนุญาตจาก ปตท.

2008

วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ขยายกิจการก๊าซธรรมชาติของบริษัท
ด้วยการจัดตั้งและบริหารสถานีหลักก๊าซธรรมชาติของบริษัทขึ้นมา
เริ่มควบคุม, อัดก๊าซ, และกระจายสินค้าก๊าซธรรมชาติ จากแนวท่อของ ปตท.

2005

วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ได้รับการก่อตั้งขึ้นและเริ่มจัดหาอุปกรณ์ CNG
แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายของการเป็นผู้จัดสรรผลิตภัณฑ์
ก๊าซธรรมชาติ, อุปกรณ์และบริการ EPC ชั้นนำของประเทศไทย

บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด