ความยั่งยืน

นโยบาย

นโยบายความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ

บริษัท เชื่อมั่น

ในการยึดมั่นในหลักจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนและความสามารถในการรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

บริษัท หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นที่จะศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยให้บริษัท ฯ บรรลุภารกิจความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืน

บทความเกี่ยวกับหลักจริยธรรมนี้

เป็นการรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้รับการจำแนกประเภทเป็นสากลทันสมัยเข้าใจง่ายใช้ประโยชน์ได้สะดวกและเป็นไปตามกฎของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามบทความนี้

บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด