ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล์ : papatranun.won@winnergy.co.th
เจ้าหน้าที่กฎหมาย/เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส
จำนวน
ใบสมัคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- หน้าที่ดำเนินการทางกฎหมาย ให้การดำเนินบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ดำเนินการทางทะเบียน ต่างๆ เช่นจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  กรมที่ดิน  สรรพกร หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ร่างสัญญาและเอกสารราชการอื่นที่เกี่ยวข้องๆ  รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมของบริษัทย่อย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท หรือรับเรื่องร้องเรียน งานคดี หรืองานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
- จัดเก็บเอกสารทางกฎหมายให้เป็นระเบียบ
- ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกฎหมายและงานกำกับดูแล (compliance)

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 23-30 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
4. ประสบการณ์ 2-5 ปี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. มีความรู้ในกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
7. มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบมีความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบแนวปฎิบัติ ของหน่วยงานที่บริษัทมีปฎิสัมพันธ์ ด้วยอาทิ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจ  กรมที่ดิน สรรพากร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
8. มีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้ทั้งผู้บริหารและส่วนงานอื่นๆ เข้าใจ

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง/ชาย
เงินเดือน(บาท) :ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
1 อัตรา
ใบสมัคร
บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด