เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

นายนันทิยะ ดารกานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายคมกริช กาญจนะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรมและขนส่ง

นายธนกร วิทยะสิรินันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

นางมนัสจันทร์ ลีนานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นางสาวยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการปฏิบัติการ

นายฐปนัท อุดมทอง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานพัฒนาธุรกิจ)

นายสิทธิศักดิ์ บุตรไชย

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานพลังงานทดแทน)

นางสาวฐิดาพัชร์ พรหมสุวรรณ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานบัญชี)

นายกมล กลิ่นปิ่น

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานการเงิน)

นางสาวณัฐญา พึ่งเฮง

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานสถานีบริการ)
บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
โทร : +662 725-0888
แฟกซ์ : +662 725-0880
อีเมล : interco@winnergy.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ

สายด่วน

+662 725-0888

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 © บริษัท วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด